Hervormingsconcert

Maarten Luther A3 2014

Herdenking Kerkhervorming
Zoals ieder jaar wordt op 31 oktober de kerkhervorming herdacht. Dit jaar heeft deze hervormingsavond het thema ‘Luther en zijn liederen’. Euphonia zal liederen zingen met de tekst van Luther op muziek gezet door componisten als J. S. Bach, Buxtehude, Praetorius en Mendelssohn.

Thema van deze avond: ’Luther en zijn liederen’
Collecte bestemd voor: Stichting ’Open Doors’
Zij die meeluisteren via de kerktelefoon kunnen een gift overmaken op giro
NL84INGB0001814348 t.n.v. G. van der Voet o.v.v. 31 oktober 2014

 

Hartelijk welkom!